Schodołaz CLIMBER 150 kg

Schodołaz gąsienicowy CLIMBER 1 jest urządzeniem mobilnym, poruszającym się po schodach, ułatwiającym transport osoby niepełnosprawnej wraz z wózkiem. Korzystanie z urządzenia wymaga obecności opiekuna. W standardzie schodołaz gąsiennicowy Climber 1 posiada specjalnej konstrukcji elementy mocujące wózek z osobą niepełnosprawną do górnej kolumny, które pozwalają na zamontowanie na urządzeniu 95 % rodzajów wózków ręcznych inwalidzkich. Wyjątek stanowią: wózki elektryczne, wózki do aktywnej rehabilitacji, wózki z małymi kołami tylnymi oraz wózki o szerokości powyżej 50 cm. Jednak po specjalnych modyfikacjach również takie wózki mogą zostać zamontowane na schodołazie CLIMBER 1.
Schodołaz cechuje się wysoką jakością i użytecznością, to świetny transporter schodowy. Podczas projektowania uwzględniono maksimum bezpieczeństwa podczas użytkowania oraz prostotę obsługi. Jednocześnie stworzono solidną i mocną konstrukcje przy zachowywaniu minimalnych zewnętrznych wymiarów. Istotną cecha tego urządzenia jest jego udźwig do 150 kg.
Schodołaz dostarczamy wraz z bezpłatnym przeszkoleniem i kompletem dokumentacji, w tym deklaracją zgodności CE.

Dane techniczne:

Praca pod bezpiecznym napięciem: 12V
Ładowarka z prądem ładowania: 2.5A/12V
Akumulator: 30Ah
Sygnalizacja stanu naładowania: dioda LED
Wielkość spocznika: 990x1600
Maksymalna waga osoby transp. wraz z wózkiem: 150 kg
Wymiary zewnętrzne: 960x310x175mm
Zatrzymanie urządzenia w przypadkach zagrożenia: za pomocą przycisku STOP
Prędkość w górę: 6,5 m/min
Prędkość w dół: 7,5 m/min
Składany: 2 części
Waga: 48 kg ( 33 + 15 kg)