Z poważaniem / Best Regards
Marek Hutnik
kom: +48 501 440 169, e-mail: marek@liftprofil.pl


 

www.http://www.liftprofil.pl/LIFT Profil Marek Hutnik
ul. Zaciszna 12
42-202 Częstochowa, POLAND
Tel/fax +48 343 111 341
e-mail:
biuro@liftprofil.pl http:// www.liftprofil.pl
NIP 949 042 46 85   REGON 152075796  


Ten e-mail może zawierać poufne informacje. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości,
nie powinniście jej wykorzystywać, kopiować, ujawniać ani wykonywać jakichkolwiek czynności z nią
związanych lub z informacjami w niej zawartymi. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę,
prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy oraz usunięcie tego emaila.


This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not an addressee
or otherwise authorised to receive this message, you should not use, copy, disclose or take any action
based on this e-mail or any information contained in the message. If you have received this material in error,
please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message.